MEVA Hasta Ve Yaşlı Bakımevi|Huzurevi|Hasta Bakımı Ve Rehabilita


DEMANS VE TEDAVİSİ
BİLGİLENDİRME
DEMANS VE TEDAVİSİ

Demans” terimi, beyin hücrelerinin tahribatı ve kaybına yol açan bir beyin hastalığı olan kişilerde sık rastlanan belirtileri kapsamaktadır. Beyin hücrelerinin kaybedilmesi doğal bir süreçtir, ancak demansa neden olan hastalıkta bu olay çok daha hızlı bir şekilde seyreder ve hastanın beyninin normal çalışmamasına neden olur.Demans deyiminin Türkçe’deki en uygun karşılığı “bunama hastalığı”dır. Demans, kişinin işlevselliğinin yavaş ve ilerleyen bir şekilde bozulmasına yol açar. Demansların büyük çoğunluğunda kişinin işlevselliğinin tekrar düzelmesi mümkün değildir. Beyin tahribatı kişinin hafızasını, dikkat ve konsantrasyon, konuşma, düşünme gibi zihinsel fonksiyonlarını etkiler ve doğal olarak davranışlarına yansır. Ancak demans tanımı sadece dejeneratif (beyinde hücre kaybıyla karakterize) demans ile sınırlı değildir. Her zaman aynı gelişim sürecini izlemeyen bir sendromu (belirtiler grubunu) ifade etmektedir. Bazı hallerde, hastanın durumu iyileşebilir ya da belli bir süre için dengede kalabilir. Demans vakalarının küçük bir bölümü tedavi edilebilir ya da geri dönüşümlüdür, ancak vakaların büyük bir çoğunluğunda tedavi imkanı pek yoktur. Pek çoğu demansdan ziyade, zatürre gibi “komplikasyonlardan” (dolayı nedenlerden) kaybedilir. Eğer demans daha ileri yaşlarda ortaya çıkarsa, etkileri daha az şiddetli olur.Demas tanısı büyük bir şoka neden olur. Ancak hastanın semptomlarını tanımlamak, durumunun üzerindeki esrar ve yaftayı kaldırmaya yardımcı olur ve hastanın olduğu kadar, ailesinin de anksiyetesini azaltabilir. Tanı, hastanın yaşam kalitesini arttırabilir, mevcuttedavilerden yararlanma şansı sağlayabilir. Demans hastası ve ailesine durumu hakkında daha fazla bilgi edinme ve uygun kaynaklara ulaşma olanağı sağlayabilir ve geleceğini planlamak için zaman kazandırabilir.Genelde tanı koyabilmek için, bir dizi pahalı ileri teknoloji incelemenin gerekli olduğu sanılmaktadır. Bu demans için gerekli değildir. Demans tanısındaki en önemli öğe, hastada demansın gelişim öyküsünün dinlenmesidir.